menu

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen wij Heldersebedrijven.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Heldersebedrijven.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt. Heldersebedrijven.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie op deze website. Onbevoegd kopiëren, distribueren, presenteren of ander gebruik van de website is niet toegestaan en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke boetes. Het downloaden en anderszins digitaal kopiëren van de content op de website of onderdelen daarvan is niet toegestaan.

 

Reviews van onze gebruikers

De reviews en beoordelingen over de bedrijven worden samengesteld door de bezoekers van de site en niet door Heldersebedrijven.nl zelf. Heldersebedrijven.nl aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de meningen van bezoekers in deze reviews.

De reviews op onze site zijn gebaseerd op de eigen ervaring van de consument. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

  • De inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatige en/of in strijd met de wet zijn.
  • De review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder het bedrijf waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat er discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten worden geplaatst.
  • De review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn naar een ander persoon, bevatten.
  • De review mag niet bedoeld zijn als reactie op andere reviews.

Heldersebedrijven.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde reacties te verwijderen.

Door je review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Heldersebedrijven.nl kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je review(s).

 

Klachtenprocedure

Eventuele klachten over een review kunnen bij ons gemeld worden door een e-mail te sturen naar info@heldersebedrijven.nl. Wij nemen de klacht alleen in behandeling als deze is vergezeld van een nadere onderbouwing met een uitleg waarom de review in strijd is met deze disclaimer. Indien wij van mening zijn dat de klacht gegrond is kunnen wij over gaan tot verwijdering of aanpassing van de review. Wij zullen de gebruiker altijd per e-mail op de hoogte stellen van de klacht en de eventuele verwijdering of aanpassing. Tijdens de behandeling van de klacht kan de review (tijdelijk) verwijderd worden.

 

Privacybeleid

Heldersebedrijven.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij het gebruik van deze website dient u uw e-mailadres te verstrekken aan Heldersebedrijven.nl. Wij zullen deze niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heldersebedrijven.nl kan niet uitsluiten dat het bedrijf de in de review opgenomen persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de review van jouw afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het bedrijf als gevolg van de review contact met je opneemt.

 

Cookies

Heldersebedrijven.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt door de bezoekers. Zo kan de kwaliteit van onze diensten verbeterd worden.

Het opslaan van cookies kan uitgeschakeld worden door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in de handleiding van uw browser. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van deze site niet goed meer functioneren als cookies geweigerd worden door uw browser.

 

Wijzigingen

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Heldersebedrijven.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Heldersebedrijven.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze disclaimer aan te passen.

Helderse Bedrijven is een onafhankelijke site waar burgers van Den Helder en Julianadorp hun ervaringen met en over bedrijven kunnen delen waar ze mee te maken hebben (gehad).
Regels:
- Uw reactie/ervaring is naar waarheid ingevuld.
- Uw reactie/ervaring gaat over een bedrijf/winkel bij wie u als klant direct betrokken bent (of betrokken bent geweest).
- Het desbetreffende winkel/bedrijf dient gevestigd te zijn in Den Helder of Julianadorp.
- Wees niet onbeleefd, grof, boosaardig, wraakzuchtig of haatdragend.
- We vragen u anderen niet te misleiden door onjuiste ervaringen te delen welke niet op waarheid berusten.
- Geen directe of indirecte advertenties of sluikreclame maken voor goederen en/of diensten van jezelf of anderen.
- Uw recensie bestaat uit minimaal 8 woorden.

 

Wij wensen u veel plezier op Helderse Bedrijven.

IK HEB DE REGELS GELEZEN EN GA AKKOORD - GA VERDER